images/fade/Seniorenexpowin.jpeg

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De Windows Interessegroep streeft naar maximale ondersteuning bij het gebruik van Microsoft Windows-besturingssystemen en eventuele afgeleiden en/of opvolgers daarvan, alsmede hulp bij problemen met onder deze besturingssystemen werkende software.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

In juni 2016 heeft het HB het bestuur van de IG SeniorenAcademie verzocht of het bereid was om op korte termijn een interim-bestuur voor de IG Windows te vormen.

Het antwoord van de IG SR luidde als volgt.

 • De IG SR is bereid om te helpen.
 • Er dient z.s.m. een bespreking te worden georganiseerd met vrijwilligers van de IG Windows. (Deze bespreking heeft inmiddels op 24 juni 2016 plaatsgevonden.) 
 • Na deze bespreking en na de bestuursvergadering van de IG SR van 1 september a.s. dient met het HB te worden overlegd over de voortgang.
 • Het volgende dient te worden gedaan voor een mogelijke doorstart, in wat voor vorm dan ook en ongeacht wie het bestuur gaat vormen. 
  • In de vakantieperiode wordt de Tripolis-nieuwsbrief gereed gezet (zonder te worden verstuurd).
  • In de vakantieperiode wordt de de website gereed gezet (zonder te worden gepubliceerd).

Door deze zaken voor te bereiden kan er na 1 september desgewenst snel worden gestart. 

Het resultaat van de besprekingen met de vrijwilligers van de IG Windows en het HB is, kort samengevat, als volgt.

Bestuur

 • Belangrijk is dat er een bestuur gevormd dient te worden. Hier zijn een aantal mogelijkheden voor.
 • Zelfstandig. Dus een compleet nieuw bestuur.
 • IG Windows aangestuurd door bestuur SR. De voorzitter, secretaris en de penningmeester van IG Windows vervullen deze functie ook bij de SR.
 • Combinatie van bovenstaande. Dit houdt in dat het bestuur, gevormd door SR, tijdelijk is en uiteindelijk vervangen gaat worden. Deze laatste optie heeft de voorkeur.
 • Z.s.m. na het instellen van een bestuur dienen de leden in het land geïnformeerd te worden.
 • De naam blijft ongewijzigd.
 • Vooruitlopend op de vorming van een definitief bestuur wordt er een ACL/Programmaraad voor de IG Windows IG aangesteld (zie volgend punt).
 • Het voorlopige bestuur bestaat uit:
 • Voorzitter a.i : Kees van Bergen
 • Secretaris a.i.: Ed O'Brien
 • Penningmeester a.i.: Dick Elzinga
 • Bestuurslid a.i./Webmaster: Sander Hazes
 • Bestuurslid : Gerard Otten
 • Bestuurslid : Edwin Versijp
 • Voor een bestuursfunctie hebben zich ter beschikking gesteld:
 • Sanne Brouwer;
 • Gjalt Zwaagstra.

ACL/programmaraad

 • Besloten wordt om voor de IG Windows in ieder geval te starten met een ACL/programmaraad naar het voorbeeld van de SeniorenAcademie.
 • De onderwerpen die behandeld gaan worden zijn:
 • content maken
 • training bij Regio's
 • niveau-trainingen
 • bijeenkomsten 
 • cursus basis voor leden
 • windows lezingen met diepgang
 • diepgang ?
 • trainingen kaderleden
 • lezingen in heel Nederland 
 • hand-outs
 • organisatie van trainingen
 • Afgesproken wordt dat men voor informatie terecht kan bij de ACL van de IG SR.

Website/Nieuwsbrief Windows IG

Gestart wordt met het opzetten van een nieuwe website en nieuwsbrief voor de IG Windows.

Bij het opzetten van de nieuwe website wordt gekeken naar de oude en relevante gegevens worden overgenomen.

Overige zaken

 • Vraagbaak.

We gaan gebruik maken van de bestaande vraagbaak van HCC, die beheerd wordt door de SR.

 • Algemene Ledenvergadering.

De bedoeling is om deze in het voorjaar van 2017 te organiseren

De doelstelling blijft ongewijzigd en is:

De Interessegroep Windows streeft naar een maximale ondersteuning bij het gebruik van Microsoft Windows besturingssystemen en eventuele afgeleiden  en/of opvolgers daarvan, alsmede hulp bij problemen met onder deze besturingssystemen werkende software.

U ziet, er wordt hard gewerkt om de doorstart mogelijk te maken. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben we uw hulp, als lid van de IG Windows, bij nodig. Vrijwilligers zijn altijd nodig, maar om de doorstart mogelijk te maken zeker. We moeten er voor zorgen dat we tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur kunnen presenteren en dat de IG Windows weer gaat functioneren.

Wilt u meedoen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het is geruime tijd stil geweest rondom de Windows IG en er zijn ook minder activiteiten ontplooid.

Toch is Windows tegenwoordig niet meer weg te denken en heeft het merendeel van onze leden er mee te maken. Het is ook van begin af aan voor het Hoofdbestuur duidelijk geweest dat dit onderwerp niet kon blijven liggen en prominent zichtbaar moest zijn binnen de HCC, maar ook naar buiten toe. Daarom is de nodige moeite gedaan om de IG weer slagvaardig te krijgen.

Min of meer tegelijk heeft de SeniorenAcademie de wens uitgesproken om te fuseren met de Windows IG. Toen duidelijk werd dat het niet zou lukken om de IG op korte termijn weer actief te krijgen, zijn er gesprekken geweest tussen het Hoofdbestuur en het bestuur van de Senioren Academie om te kijken welke mogelijkheden dit zou kunnen bieden. Hieruit bleek dat er bij de Senioren Academie een duidelijke visie was en er solide plannen waren, eigenlijk zoals we dat van de SeniorenAcademie gewend zijn. Het Hoofdbestuur acht het daarom verstandig om de SeniorenAcademie te verzoeken een voorlopig bestuur te vormen zodat het thema Windows weer opgepakt kan worden.

Het Hoofdbestuur wenst het nieuwe bestuur succes en heeft er vertrouwen in dat dit tot waardevolle activiteiten voor de leden zal leiden.

Namens het Hoofdbestuur.
Jan v/d Broek